Leylijnen

Leylijnen staan bekend als energiebanen in de aarde, en de punten waar deze lijnen elkaar kruisen, worden beschouwd als bijzonder krachtige plekken. Net zoals in de aarde, bevinden zich ook in ons lichaam leylijnen. Het zijn als het ware lichtbanen waarlangs onze levensenergie stroomt. De plekken waar deze lijnen samenkomen, zijn krachtige punten binnen ons eigen systeem.

Stress of pijnlijke ervaringen kunnen echter blokkades veroorzaken, waardoor de energie – het licht – minder goed stroomt. Dit kan leiden tot klachten als pijn, onrust of zelfs ziekte. Door twee punten aan te raken, wordt de energie – het licht – in je lichaam geactiveerd. Deze diepgaande activatie kan helpen om vastzittende emoties los te maken.

Wanneer blokkades op zowel fysiek als emotioneel niveau worden gezuiverd, voel je je lichter en wordt je zelfhelend vermogen versterkt. Hierdoor kan je levensenergie weer vrij stromen, wat je helpt om volledig thuis te komen in je eigen lichaam.

Leylijnen vertonen veel overeenkomsten met andere systemen zoals meridianen, chakra’s, cranio-sacraal therapie,… . Elk van deze systemen heeft zijn eigen unieke manier om mensen te ondersteunen en kan uitstekend complementair worden ingezet.